کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو خورشید می شوم

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو خورشید می شوم ۹۱۷۷۵ خورشید می شوم ۱ دنگ شو ۹۱۷۷۶ خورشید می شوم ۲ دنگ شو ۹۱۷۷۷ خورشید می شوم ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه خورشید می شوم گروه دنگ شو : من که یادم رفته دیروز راهی دیدار فردا من ترک های

ادامه

کد پیشواز ایرانسل گروه دنگ شو خورشید می شوم

کد پیشواز ایرانسل گروه دنگ شو خورشید می شوم ٣٣١١٢٢٧١ خورشید می شوم ۱ دنگ شو ٣٣١١٢٢٧٢ خورشید می شوم ۲ دنگ شو ٣٣١١٢٢٧٣ خورشید می شوم ۳ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه خورشید می شوم گروه دنگ شو : من که یادم رفته دیروز راهی دیدار فردا من ترک های کویرم تشنه

ادامه