کد آهنگ پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق  ٣٣١١٠۵٣۵ / درد عمیق / احسان خواجه امیری بخشی از متن همین ترانه درد عمیق احسان خواجه امیری: با درد عمیقت دله من تو دیدی که مردم چه کردن تو پیشه غرورم نشستی تو زخمایه قلبم رو بستی , تو زخمایه قلبم رو بستی شکل رفتنه این

ادامه

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق

کد پیشواز ایرانسل احسان خواجه امیری درد عمیق  ٣٣١١٠۵٣۵ / درد عمیق / احسان خواجه امیری بخشی از متن همین ترانه درد عمیق احسان خواجه امیری: با درد عمیقت دله من تو دیدی که مردم چه کردن تو پیشه غرورم نشستی تو زخمایه قلبم رو بستی , تو زخمایه قلبم رو بستی شکل رفتنه این

ادامه