کد آوای انتظار همراه اول رضا یزدانی دچارم

کد پیشواز انتظار همراه اول رضا یزدانی دچارم ۸۶۸۶۸ / درهم / رضا یزدانی ۸۶۸۶۹ / درهم / رضا یزدانی ۸۶۸۷۰ / دچارم / رضا یزدانی ۸۶۸۷۱ / دچارم / رضا یزدانی بخشی از متن همین ترانه دچارم رضا یزدانی : همه ی فکرم این بود ترکت کنم نه اینکه بزارم از اینجا برم نه اینکه

ادامه

کد پیشواز ایرانسل رضا یزدانی دچارم و درهم

کد پیشواز ایرانسل رضا یزدانی دچارم و درهم درهم ۱ / ۳۳۱۱۲۵۸۸ / رضا یزدانی درهم ۲ / ۳۳۱۱۲۵۸۹ / رضا یزدانی دچارم ۱ / ۳۳۱۱۲۵۹۰ / رضا یزدانی دچارم ۲ / ۳۳۱۱۲۵۹۱ / رضا یزدانی بخشی از متن همین ترانه دچارم رضا یزدانی: همه ی فکرم این بود ترکت کنم نه اینکه بزارم از

ادامه