کد پیشواز ایرانسل مازیار فلاحی دست بزن

کد پیشواز ایرانسل مازیار فلاحی دست بزن   ٣٣١١٢٢٩١ دست بزن ۱ مازیار فلاحی   ٣٣١١٢٢٩٢ دست بزن ۲ مازیار فلاحی   ٣٣١١٢٢٩٣ دست بزن ۳ مازیار فلاحی بخشی از متن همین ترانه دست بزن مازیار فلاحی : آن لب خندیده تویی چشم تویی دیده تویی یار پسندیده تویی خواب تو را دیده منم نور

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول مازیار فلاحی دست بزن

کد پیشواز انتظار همراه اول مازیار فلاحی دست بزن ۹۱۸۰۲ دست بزن ۱ مازیار فلاحی ۹۱۸۰۳ دست بزن ۲ مازیار فلاحی  ۹۱۸۰۴ دست بزن ۳ مازیار فلاحی بخشی از متن همین ترانه دست بزن مازیار فلاحی : آن لب خندیده تویی چشم تویی دیده تویی یار پسندیده تویی خواب تو را دیده منم نور تویی

ادامه