کد آوای انتظار همراه اول مهدی یراحی سرما نزدیکه

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی یراحی سرما نزدیکه ۹۰۵۱۹ سرما نزدیکه ۱ ۹۰۵۲۰ سرما نزدیکه ۲ بخشی از متن همین ترانه سرما نزدیکه مهدی یراحی : بارون بود میرفتی قلبم با تمام جاده میرفت پاییز و حس کردم تازه فهمیدم سرما نزدیکه لرزیدم برگا ریخت تنهاییم تمام شهرم و پر کرد میرفتی میدیدم از

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مهدی یراحی سرما نزدیکه

کد پیشواز ایرانسل مهدی یراحی سرما نزدیکه ۶۱۱۱۴۹ سرما نزدیکه ۱ ۶۱۱۱۵۰ سرما نزدیکه ۲ بخشی از متن همین ترانه سرما نزدیکه مهدی یراحی : بارون بود میرفتی قلبم با تمامه جاده میرفت پاییزو حس کردم تازه فهمیدم سرما نزدیکه لرزیدم برگا ریخت تنهاییم تمام شهرو پر کرد میرفتی میدیدم از دور رو سرت چترا وا

ادامه