کد آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند سرگیجه

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی احمدوند سرگیجه  ۶۶۱۷۸ / سرگیجه / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه سرگیجه مهدی احمدوند : به چشمای تو مشکوکم به دنیای نفس گیرت به چشمات که میگفت چیزی ازم نمیشه دستگیرت تا بودی این نگاه من تو چشمای تو جون میداد اگه چشمای تو میخواست بهم حس

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند سرگیجه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند سرگیجه ۳۳۱۷۶۸۹ / سرگیجه / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه سرگیجه مهدی احمدوند: دارم سر گیجه میگیرم نیستی غم میچرخه دورم تو این روزا که دوریتو همیشه من همینطورم همش دلشوره میگیرم روزایی که از من دوری روزایی که از تو دورم همش غمگینم اینجوری دوست دارم به

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند سرگیجه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند سرگیجه ۳۳۱۷۶۸۹ / سرگیجه / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه سرگیجه مهدی احمدوند: دارم سر گیجه می گیرم نیستی غم می چرخه دورم تو این روزا که دوری تو همیشه من همینطورم همش دلشوره می گیرم روزایی که از من دوری روزایی که از تو دورم همه ش

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند سرگیجه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند سرگیجه ۳۳۱۷۶۸۹ / سرگیجه / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه سرگیجه مهدی احمدوند: دارم سر گیجه می گیرم نیستی غم می چرخه دورم تو این روزا که دوری تو همیشه من همینطورم همش دلشوره می گیرم روزایی که از من دوری روزایی که از تو دورم همه ش

ادامه