کد پیشواز ایرانسل بهنام بانی عاشقم کرده

کد پیشواز ایرانسل بهنام بانی عاشقم کرده ٣٣١١٢٢٣۶ عاشقم کرده بهنام بانی بخشی از متن همین ترانه عاشقم کرده بهنام بانی : باور کن همه جا شده با تو بهشت یه چیزا رو نمیشه نوشت تو یه روزی برسی بهش یه چیزایی مثل همین عشق این روزا همه هوش و حواس منی تو که میدونی

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول بهنام بانی عاشقم کرده

کد پیشواز انتظار همراه اول بهنام بانی عاشقم کرده ۹۲۶۶۵ عاشقم کرده بهنام بانی بخشی از متن همین ترانه عاشقم کرده بهنام بانی : باور کن همه جا شده با تو بهشت،یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی به بهشت یه چیزا مثل همین عشق این روزا همه هوش و حواس منی تو که

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول بهنام بانی عاشقم کرده

کد پیشواز انتظار همراه اول بهنام بانی عاشقم کرده ۹۲۶۶۴ عاشقم کرده ۱ بهنام بانی ۹۲۶۶۵ عاشقم کرده ۲ بهنام بانی ۹۲۶۶۶ عاشقم کرده ۳ بهنام بانی بخشی از متن همین ترانه عاشقم کرده بهنام بانی : باور کن همه جا شده با تو بهشت یه چیزا رو نمیشه نوشت تو یه روزی برسی بهش

ادامه

کد پیشواز ایرانسل بهنام بانی عاشقم کرده

کد پیشواز ایرانسل بهنام بانی عاشقم کرده ۳۳۱۱۲۰۹۰ عاشقم کرده ۱ بهنام بانی ۳۳۱۱۲۰۹۱ عاشقم کرده ۲ بهنام بانی بخشی از متن همین ترانه عاشقم کرده بهنام بانی : باور کن همه جا شده با تو بهشت یه چیزا رو نمیشه نوشت تو یه روزی برسی بهش یه چیزایی مثل همین عشق این روزا همه

ادامه