کد پیشواز ایرانسل چارتار غروب

کد پیشواز ایرانسل چارتار غروب  ۵۵١١٢۶٩٧ غروب ۱ چارتار  ۵۵١١٢۶٩٨ غروب ۲ چارتار بخشی از متن همین ترانه غروب گروه چارتار: رویت دلیلِ هر پنجره و صدای هر حنجره ای از عاشقی پُر از تو از عشقِ پیدا شدنت بنا شود خانه‌ی ما آجر به آجر عاشق تر شو یارا عاشق تر کن مارا تو

ادامه

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار غروب

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار غروب ۹۷۸۷۷ غروب ۱ گروه چارتار ۹۷۸۷۸ غروب ۲ گروه چارتار بخشی از متن همین ترانه غروب چارتار: رویت دلیلِ هر پنجره و صدای هر حنجره ای از عاشقی پُر از تو از عشقِ پیدا شدنت بنا شود خانه‌ی ما آجر به آجر عاشق تر شو یارا عاشق تر

ادامه