کد آوای انتظار همراه اول مهدی یراحی مغلوب

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی یراحی مغلوب ۹۰۵۱۷ مغلوب ۱ ۹۰۵۱۸ مغلوب ۲ بخشی از متن همین ترانه مغلوب مهدی یراحی : بزار برگردم عقب اونجا که گم کردم تو رو اونجا که رنجیدی ازم وقتی گفتم بهت برو وقتی غرور من نذاشت درو ببندم تا نری وقتی که فهمیدم هنوز نرفتی و پشت

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مهدی یراحی مغلوب

کد پیشواز ایرانسل مهدی یراحی مغلوب ۶۱۱۱۴۷ مغلوب ۱ ۶۱۱۱۴۸ مغلوب ۲ بخشی از متن همین ترانه مغلوب مهدی یراحی : بزار برگردم عقب اونجا که گم کردم تو رو اونجا که رنجیدی ازم وقتی بهت گفتم برو وقتی غرور من نذاشت درو ببندم تا نری وقتی که فهمیدم هنوز نرفتی و پشت دری دوباره برگردم

ادامه