کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا عصار نستعلیق حیرانی

کد پیشواز ایرانسل علیرضا عصار نستعلیق حیرانی  ٣٣١١٢٨۴۵ نستعلیق حیرانی علیرضا عصار بخشی از متن همین ترانه نستعلیق حیرانی علیرضا عصار: چه خطی می‌نویسد سرمه بر بادام طولانی کتابت کن تماشا را به نستعلیق حیرانی جلاجنگ سم اسبان خراج چشم‌ زخم تو بگو چشمت کنند آهوسواران خراسانی رسولان سر زلفت پریشانند از هر سو به

ادامه