کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی عبدالمالکی نشد

کد پیشواز ایرانسل علی عبدالمالکی نشد ۵۵۱۶۸۰۸ / نشد / علی عبدالمالکی بخشی از متن همین ترانه نشد علی عبدالمالکی: خیلی دعا کردم نشد مشک و بغل کردم نشد داداش حسین شرمندتم رفتم که برگردم نشد چشمام نمی بینه داداش بدجوری دستام خاکیه هرکار میشد کردم نشد شرمنده مشکم خالیه از ناقه افتادم زمین دستام

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی عبدالمالکی نشد

کد پیشواز ایرانسل علی عبدالمالکی نشد  ۳۳۱۸۸۰۵ / نشد / علی عبدالمالکی بخشی از متن همین ترانه نشد علی عبدالمالکی: خیلی دعا کردم نشد مشک و بغل کردم نشد داداش حسین شرمندتم رفتم که برگردم نشد چشمام نمی بینه داداش بدجوری دستام خاکیه هرکار میشد کردم نشد شرمنده مشکم خالیه از ناقه افتادم زمین دستام

ادامه