کد آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند نقاشی

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی احمدوند نقاشی  ۶۶۱۷۶ / نقاشی / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه نقاشی مهدی احمدوند : همراتم هر جا که تو باشی به سرت نزنه جدا شی میمیرم فکر من نباشی عکست تو دل شده نقاشی همیشه هر روز بم شکاکی میگی نباشم چش رو چش پاکی اینقد

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند نقاشی

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند نقاشی  ۳۳۱۷۶۹۴ / نقاشی / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه نقاشی مهدی احمدوند: همراتم هرجا که تو باشی به سرت نزنه جدا شی میمیرم فکر من نباشی عکست تو دل شده نقاشی همیشه هر روز بهم شکاکی میگی نباشم چشم تو چشمی با کی انقدر مهربون و دل

ادامه