کد پیشواز ایرانسل چارتار هجرت

کد پیشواز ایرانسل چارتار هجرت ۵۵١١٢۶٨٩ هجرت ۱ چارتار  ۵۵١١٢۶٩٠ هجرت ۲ چارتار بخشی از متن همین ترانه هجرت گروه چارتار: از شبانه های سرد و خالی از دروغ و دود این حوالی جَستم تا در کامم شعری بروید در من مردی تنها آشفته موید من می روم تا شاید به آخر رساند نگاهم سیاهی

ادامه

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار هجرت

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار هجرت  ۹۷۸۶۹ هجرت ۱ گروه چارتار ۹۷۸۷۰ هجرت ۲ گروه چارتار بخشی از متن همین ترانه هجرت چارتار: از شبانه های سرد و خالی از دروغ و دود این حوالی جَستم تا در کامم شعری بروید در من مردی تنها آشفته موید من می روم تا شاید به آخر

ادامه