کد آوای انتظار همراه اول حامد همایون هیهات

کد پیشواز انتظار همراه اول حامد همایون هیهات ۸۹۹۱۴ / هیهات ۱ / حامد همایون  ۸۹۹۱۵ / هیهات ۲ / حامد همایون بخشی از متن همین ترانه هیهات حامد همایون : ولله که من عاشق چشمان تو هستم ولله که تو با خبر از این دل زاری مهمان خیالم شده ای هر شب و هر

ادامه

کد پیشواز ایرانسل حامد همایون هیهات

کد پیشواز ایرانسل حامد همایون هیهات ۳۳۱۱۱۲۶۸ هیهات حامد همایون بخشی از متن همین ترانه هیهات حامد همایون : ولله که من عاشق چشمان تو هستم ولله که تو با خبر از این دل زاری مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب ولله شبیه من دیوانه نداری حقا که مرادی و مردیت شده

ادامه