کد آوای انتظار همراه اول حامد همایون چه عشقی

کد پیشواز انتظار همراه اول حامد همایون چه عشقی ۸۹۹۴۱ چه عشقی ۱ حامد همایون ۸۹۹۴۲ چه عشقی ۲ حامد همایون بخشی از متن همین ترانه چه عشقی حامد همایون : چه عشقی چه شوری چه وقتی چه گاهی چه بخت بلندی چه ماهی چه ماهی چه حال عجیبی چه چشمان مستی چه خوش تر

ادامه

کد پیشواز ایرانسل حامد همایون چه عشقی

کد پیشواز ایرانسل حامد همایون چه عشقی ۳۳۱۱۱۶۷۳ چه عشقی ۱ حامد همایون ۳۳۱۱۱۶۷۴ چه عشقی ۲ حامد همایون بخشی از متن همین ترانه چه عشقی حامد همایون : چه عشقی چه شوری چه وقتی چه گاهی چه بخت بلندی چه ماهی چه ماهی چه حال عجیبی چه چشمان مستی چه خوش تر در دل

ادامه