کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند چی شد

کد پیشواز ایرانسل مهدی احمدوند چی شد ۵۵١١١۵۴٣ چی شد ۱ مهدی احمدوند ۵۵١١١۵۴۴ چی شد ۲ مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه چی شد مهدی احمدوند: چند سال پات موندم خسته میشدم از اخلاقت ولی باهات موندم کنار اخمات موندم به اعتماد حرفات موندم  یه روزی رفتی و برنگشتی و من مات موندم

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند چی شد

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی احمدوند چی شد ۸۹۶۶۲ چی شد ۱ مهدی احمدوند ۸۹۶۶۳ چی شد ۲ مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه چی شد مهدی احمدوند : چند سال پات موندم خسته میشدم از اخلاقت ولی باهات موندم کنار اخمات موندم به اعتماد حرفات موندم  یه روزی رفتی و برنگشتی و

ادامه