کد آوای انتظار همراه اول مازیار فلاحی یادم تورا فراموش

کد پیشواز انتظار همراه اول مازیار فلاحی یادم تورا فراموش ۹۱۸۱۰ یادم تورا فراموش ۱ مازیار فلاحی ۹۱۸۱۱ یادم تورا فراموش ۲ مازیار فلاحی بخشی از متن همین ترانه یادم تورا فراموش مازیار فلاحی : این حال خوب با تو اشکای روی گونم دستای بی خیالت گرمای روی شونم خیال تو در آغوش یادم تورا

ادامه

کد پیشواز ایرانسل مازیار فلاحی یادم تورا فراموش

کد پیشواز ایرانسل مازیار فلاحی یادم تورا فراموش   ٣٣١١٢٢٩۴ یادم تورا فراموش مازیار فلاحی بخشی از متن همین ترانه یادم تورا فراموش مازیار فلاحی : این حال خوب با تو اشکای روی گونم دستای بی خیالت گرمای روی شونم خیال تو در آغوش یادم تورا فراموش یادم تورا فراموش رو تن خاطراتت دوباره دست

ادامه