کد آوای انتظار همراه اول علیرضا افتخاری یار دردمندان

کد پیشواز انتظار همراه اول علیرضا افتخاری یار دردمندان ۸۶۴۹۱ / یار دردمندان ۱ / علیرضا افتخاری ۸۶۴۹۲ / یار دردمندان ۲ / علیرضا افتخاری ۸۶۴۹۳ / یار دردمندان ۳ / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه یار دردمندان علیرضا افتخاری : بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی طلب مدد ازو کن

ادامه