کد پیشواز ایرانسل هوروش بند یه اشتباه

کد پیشواز ایرانسل هوروش بند یه اشتباه ۱۳۱۱۵۳۸یه اشتباه ۱ هوروش بند ۱۳۱۱۵۳۹ یه اشتباه ۲ هوروش بند ۱۳۱۱۵۴۰ یه اشتباه ۳ هوروش بند بخشی از متن همین ترانه یه اشتباه هوروش بند: ببین با یه اشتباه کشیدیم به ناکجا راه من دور بود قدم تو شوم بود هر کدوم رفتیم یه جا تورو از دست

ادامه