کد آهنگ پیشواز ایرانسل دلتنگتم یا حسین میثم مطیعی

کد پیشواز ایرانسل میثم مطیعی دلتنگتم یا حسین  ۶٩١٢٨٣۵ / دلتنگم یا حسین دلتنگ کربلا / میثم مطیعی بخشی از متن همین مداحی دلتنگم یا حسین میثم مطیعی : لبَّیک یا حسین لبَّیک یا حسین، یعنی در معرکه، تا پای جان بمان، بگذر از سر لبَّیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع، صبر

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دلتنگم یا حسین میثم مطیعی

کد پیشواز انتظار همراه اول میثم مطیعی دلتنگم یا حسین  ۸۰۰۴۷ / دلتنگم یا حسین / میثم مطیعی بخشی از متن همین مداحی دلتنگم یا حسین میثم مطیعی : لبَّیک یا حسین لبَّیک یا حسین، یعنی در معرکه، تا پای جان بمان، بگذر از سر لبَّیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع، صبر

ادامه