کد آوای انتظار همراه اول امیرعباس گلاب گونه

کد پیشواز انتظار همراه اول امیرعباس گلاب گونه ۹۹۷۶۱ گونه ۱ امیر عباس گلاب ۹۹۷۶۲ گونه ۲ امیر عباس گلاب ۹۹۷۶۳ گونه ۳ امیر عباس گلاب بخشی از متن همین ترانه گونه امیرعباس گلاب : تو زندگیم به جز تو خیلی فرصتا بود که بی تفاوت از کنارشون گذشتم نه اینکه منتی سر تو باشه

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول امیرعباس گلاب بازم رفت

کد پیشواز انتظار همراه اول امیرعباس گلاب بازم رفت ۹۹۷۶۴ بازم رفت ۱ امیر عباس گلاب ۹۹۷۶۵ بازم رفت ۲ امیر عباس گلاب ۹۹۷۶۶ بازم رفت ۳ امیر عباس گلاب بخشی از متن همین ترانه بازم رفت امیرعباس گلاب : بازم با حرفات خودم یادم رفت چه روزایی رو هدر دادم رفت چقدر غصه خوردم

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول امیرعباس گلاب قاتل اهلی

کد پیشواز انتظار همراه اول امیرعباس گلاب قاتل اهلی قاتل اهلی ۱ / ۹۵۲۸۶ / امیرعباس گلاب قاتل اهلی ۲ / ۹۵۲۸۷ / امیرعباس گلاب قاتل اهلی ۳ / ۹۵۲۸۸ / امیرعباس گلاب بخشی از متن همین ترانه قاتل اهلی امیرعباس گلاب : دست منو بگیر و همپا باش فکر یه پرسه زیر رگبارم دار و

ادامه