کد پیشواز انتظار همراه اول رضا رویگری الله الله

کد پیشواز انتظار همراه اول رضا رویگری الله الله ۳۰۲۹۱ الله الله ۱ رضا رویگری ۳۰۲۹۲ الله الله ۲ رضا رویگری بخشی از متن همین ترانه الله الله رضا رویگری: الله الله الله الله لا اله الا الله ، لا اله الا الله ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها ایران

ادامه