کد آوای انتظار همراه اول رضا صادقی مرثیه

کد پیشواز انتظار همراه اول رضا صادقی یعنی درد  ۵۳۹۳۲ / مرثیه / رضا صادقی بخشی از متن همین ترانه مرثیه رضا صادقی : زیـنـب از سـوز جــگــر رو بـــه ســــــوی شــــاه نـــجـــف کــــرد و بـگـــفـــت ای پــــدر از بـَـهــر چــه امـــداد ، عـیـالـت نـــنــمــایـی کــه شــدیـــم خـــوار هــمـه در دسـت خـصـان گـشتـه گـرفـتـار بـیـا

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول رضا صادقی یعنی درد

کد پیشواز انتظار همراه اول رضا صادقی یعنی درد ۹۱۵۲۷ یعنی درد رضا صادقی بخشی از متن همین ترانه یعنی درد رضا صادقی : درد یعنی غم داری بخندی بروت نیاری درد یعنی دورت شلوغِ و کسی نداری درد یعنی تو خاک خودت غریبِ دیاری درد یعنی شرمنده سفره بچه هاتی درد یعنی بدهکار عمر

ادامه