کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه ۸۳۷۰۲ / معمای شاه ۱ / سالار عقیلی ۸۳۷۰۳ / معمای شاه ۲ / سالار عقیلی ۸۳۷۰۴ / معمای شاه ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه معمای شاه سالار عقیلی : ایران فدایه اشکو خنده ی تو دله پرو تپنده ی تو فدایه حسرتو

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه بیکلام

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه ۸۳۷۰۰ / معمای شاه بیکلام ۱ / سالار عقیلی ۸۳۷۰۱ / معمای شاه بیکلام ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه معمای شاه سالار عقیلی : ایران فدایه اشکو خنده ی تو دله پرو تپنده ی تو فدایه حسرتو امیدت رهاییه رمنده ی تو ,

ادامه