کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم ۷۱۰۲۳ وطنم سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه وطنم سالار عقیلی : وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رودررو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان برما وطنم پشت حیله را

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم  ۷۱۰۲۳ وطنم سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه وطنم سالار عقیلی : وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رودررو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان برما وطنم پشت حیله را

ادامه