کد آوای انتظار همراه اول فرزاد فرخ دیوار

کد پیشواز انتظار همراه اول فرزاد فرخ دیوار ۲۲۱۰۶ / دیوار ۱ / فرزاد فرخ ۲۲۱۰۷ / دیوار ۲ / فرزاد فرخ بخشی از متن همین ترانه دیوار فرزاد فرخ : عاقیت تقدیر بینه ما دو تا دیوار ساخت از منه آزرده دل دیوانه ی بیمار ساخت عاقبت عشقت مرا رسوای این دنیا کرد دور شدم

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول فرزاد فرخ لبخند

کد پیشواز انتظار همراه اول فرزاد فرخ لبخند ۲۲۱۰۸ / لبخند ۱ / فرزاد فرخ ۲۲۱۰۹ / لبخند ۲ / فرزاد فرخ ۲۲۱۱۰ / لبخند ۳ / فرزاد فرخ بخشی از متن همین ترانه لبخند فرزاد فرخ : لبخند تو را به دنیا ندهم با عطر هوایت به رویا بروم وقتی که تو باشی دل آرام

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول فرزاد فرخ گل قرمز

کد پیشواز انتظار همراه اول فرزاد فرخ گل قرمز ۲۵۵۳۶ / گل قرمز۱ / فرزاد فرخ ۲۵۵۳۷ / گل قرمز۲ / فرزاد فرخ بخشی از متن همین ترانه گل قرمز فرزاد فرخ : چشمان مستت منو دیوانه کرد این دل عاشق شد منو ویرانه کرد آغوش گرمت بوی عطرت با قلب خستم دل به بستم نم

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول فرزاد فرخ اهل عاشقی

کد پیشواز انتظار همراه اول فرزاد فرخ اهل عاشقی ۲۵۵۳۸ / اهل عاشقی ۱ / فرزاد فرخ ۲۵۵۳۹ / اهل عاشقی ۲ / فرزاد فرخ ۲۵۵۴۰ / اهل عاشقی ۳ / فرزاد فرخ بخشی از متن همین ترانه اهل عاشقی فرزاد فرخ : هوای من برای تو اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول فرزاد فرخ هوای تو

کد پیشواز انتظار همراه اول فرزاد فرخ هوای تو هوای تو ۱ / ۹۵۹۷۲ / فرزاد فرخ هوای تو ۲ / ۹۵۹۷۳ / فرزاد فرخ هوای تو ۳ / ۹۵۹۷۴ / فرزاد فرخ هوای تو ۴ / ۹۵۹۷۵ / فرزاد فرخ بخشی از متن همین ترانه هوای تو فرزاد فرخ : به هوای تو من تو

ادامه