کد آوای انتظار همراه اول محسن یگانه نا امیدم میکنی

کد پیشواز انتظار همراه اول محسن یگانه نا امیدم میکنی ۸۲۴۸۶ / نا امیدم می کنی ۱ / محسن یگانه ۸۲۴۸۷ / نا امیدم می کنی ۲ / محسن یگانه ۸۲۴۸۸ / نا امیدم می کنی ۳ / محسن یگانه بخشی از متن همین ترانه نا امیدم میکنی محسن یگانه : دیگه شوقی واسه دیدنم

ادامه