کد آوای انتظار همراه اول مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره

کد پیشواز انتظار همراه اول مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره ۶۶۶۹۱ / قلبم رو تکراره ۱ / مرتضی پاشایی ۶۶۶۹۲ / قلبم رو تکراره ۲ / مرتضی پاشایی بخشی از متن همین ترانه قلبم رو تکراره مرتضی پاشایی : قلبم رو تکراره همیشه دوست داره دست ِ من نیست هر روز میگم دوست دارم مثل

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره

کد پیشواز انتظار همراه اول مرتضی پاشایی قلبم رو تکراره  ۶۶۶۹۱ / قلبم رو تکراره ۱ / مرتضی پاشایی ۶۶۶۹۲ / قلبم رو تکراره ۲ / مرتضی پاشایی بخشی از متن همین ترانه قلبم رو تکراره مرتضی پاشایی : قلبم رو تکراره همیشه دوست داره دست من نیست هر روز میگم دوست دارم دست هر روزه

ادامه