کد آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند نقاشی

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی احمدوند نقاشی  ۶۶۱۷۶ / نقاشی / مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه نقاشی مهدی احمدوند : همراتم هر جا که تو باشی به سرت نزنه جدا شی میمیرم فکر من نباشی عکست تو دل شده نقاشی همیشه هر روز بم شکاکی میگی نباشم چش رو چش پاکی اینقد

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند نه نگو

کد پیشواز انتظار همراه اول مهدی احمدوند نه نگو ۸۹۶۶۷ نه نگو ۱ مهدی احمدوند ۸۹۶۶۸ نه نگو ۲ مهدی احمدوند  ۸۹۶۶۹ نه نگو ۳ مهدی احمدوند بخشی از متن همین ترانه نه نگو مهدی احمدوند : صد بار خواستم برم یه چیزی مانع شد یه حسی گفت بمون دلم باز قانع شد صد بار

ادامه