کد آهنگ پیشواز ایرانسل رضا بهرام مو به مو

کد پیشواز ایرانسل رضا بهرام مو به مو ۵۵۱۱۴۳۷۳ / مو به مو ۱ / رضا بهرام ۵۵۱۱۴۳۷۴ / مو به مو ۲ / رضا بهرام ۵۵۱۱۴۳۷۵ / مو به مو ۳ / رضا بهرام ۵۵۱۱۴۳۷۶ / مو به مو ۴ / رضا بهرام بخشی از متن همین ترانه مو به مو رضا بهرام: مو به مو

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل رضا بهرام دیوانه

کد پیشواز ایرانسل رضا بهرام دیوانه ۵۵۱۱۴۱۸۱ دیوانه ۱ رضا بهرام ۵۵۱۱۴۱۸۲ دیوانه ۲ رضا بهرام ۵۵۱۱۴۱۸۳ دیوانه ۳ رضا بهرام ۵۵۱۱۴۱۸۴ دیوانه ۴ رضا بهرام بخشی از متن همین ترانه دیوانه رضا بهرام: در نگاهت لیلی خود پیدا نکردم با خجالت از چشم تو گلایه کردم از خود چه بیخود میکند نگاه تو هی میبرد

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل رضا بهرام بیمار

کد پیشواز ایرانسل رضا بهرام بیمار بیمار ۱ / رضا بهرام / ۵۵۱۱۳۶۱۵ بیمار ۲ / رضا بهرام / ۵۵۱۱۳۶۱۶ بیمار ۳ / رضا بهرام / ۵۵۱۱۳۶۱۷ بخشی از متن همین ترانه بیمار رضا بهرام: فکر عاقل کردنم هرگز نبود من از این دیوانگی سر میروم آنچه میبینم به غیر از عشق نیست شک نکن دیوانه

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل رضا بهرام از عشق بگو سری دوم

کد پیشواز ایرانسل رضا بهرام از عشق بگو سری دوم از عشق بگو ۱ / رضا بهرام/  ۵۵۱۱۳۳۳۲ از عشق بگو ۲ / رضا بهرام/  ۵۵۱۱۳۳۳۳ از عشق بگو ۳ / رضا بهرام/  ۵۵۱۱۳۳۳۴ بخشی از متن همین ترانه از عشق بگو رضا بهرام: دلداده ی توام رویای هر شبی عاشق نمیشدم عاشق شدم ببین رفتی

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل رضا بهرام از عشق بگو

کد پیشواز ایرانسل رضا بهرام از عشق بگو از عشق بگو ۱ / رضا بهرام/  ۵۵۱۱۳۳۸۱ از عشق بگو ۲ / رضا بهرام/  ۵۵۱۱۳۳۸۲ از عشق بگو ۳ / رضا بهرام/  ۵۵۱۱۳۳۸۳ بخشی از متن همین ترانه از عشق بگو رضا بهرام: دلداده ی توام رویای هر شبی عاشق نمیشدم عاشق شدم ببین رفتی از کنارم

ادامه