کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری میگن که عوض شدی

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری میگن که عوض شدی ۵۵۱۱۲۵۳۳ میگن که عوض شدی شهاب مظفری بخشی از متن همین ترانه میگن که عوض شدی شهاب مظفری: میگن که عوض شدی یکم شکسته شدی توام شبیه خودم به یکی وابسته شدی اما میگن سرده باهات حواسش نیست به کارات حالا اینو فهمیدی اون من بودم

ادامه

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری عکس قدیمی

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری عکس قدیمی ۵۵۱۱۲۵۱۵ عکس قدیمی ۱ شهاب مظفری ۵۵۱۱۲۵۱۶ عکس قدیمی ۲ شهاب مظفری ۵۵۱۱۲۵۱۷ عکس قدیمی ۳ شهاب مظفری بخشی از متن همین ترانه عکس قدیمی شهاب مظفری: بجز چند تا عکس قدیمی چی ازت مونده برام خاطره هاتو جمع کن از اینجا انگار فکر رفتن نداره انگار همه دست

ادامه

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری جدایی

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری جدایی ۵۵۱۱۲۵۲۳ جدایی ۱ شهاب مظفری ۵۵۱۱۲۵۲۴ جدایی ۲ شهاب مظفری ۵۵۱۱۲۵۲۵ جدایی ۳ شهاب مظفری بخشی از متن همین ترانه جدایی شهاب مظفری: جدایی شوخی نیست از تو که عمرمی چطور کنار بیام داغی ندارم نه هر کاری میکنم عادت نمیکنم محال قلب من طاقت بیاره نه نه غیرممکنِ دلتنگ

ادامه

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری معذرت

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری معذرت ۵۵۱۱۲۵۲۹ معذرت ۱ شهاب مظفری ۵۵۱۱۲۵۳۰ معذرت ۲ شهاب مظفری بخشی از متن همین ترانه معذرت شهاب مظفری: معذرت اگه کمم واسه دلت نگفتم حرفامو بهت گذاشتم عاشقم بشی شدم تموم عامل سرگیجه های دائمت نفهمیدی که عشق من تو زندگیت مزاحمه معذرت اگه داد میزدم سرت اگه چشمات همش

ادامه

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری حس عمیق

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری حس عمیق ۵۵۱۱۲۵۲۲ حس عمیق شهاب مظفری بخشی از متن همین ترانه حس عمیق شهاب مظفری: تو که خیره میشی یه وقتا تو چشمام به جز عطر موهات که چیزی نمیخوام آخه دست من نیست دلم دیگه گیره تمومه وجودم به سمته تو میره گره خورده با تو همه تارو پودم

ادامه

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری نمی خواستم تو رو

کد پیشواز ایرانسل شهاب مظفری نمی خواستم تو رو ۵۵۱۱۲۵۳۱ نمی خواستم تو رو شهاب مظفری بخشی از متن همین ترانه نمی خواستم تو رو شهاب مظفری: بشین تماشا کن اینبار میخوام من بد بشم من اون بشم که تو بودی تو من میشی که نابودی ایندفعه نوبت منه حقمه عمرمه جونمه این نشد هر

ادامه