کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری خزان گل نسرین

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری خزان گل نسرین ۴۴١١۴١١٠ / خزان گل نسرین ۱ / علیرضا افتخاری   ۴۴١١۴١١١ / خزان گل نسرین ۲ / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه خزان گل نسرین علیرضا افتخاری: ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺨﯿﺮ ﺍﯼ ﮔﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری ساقی

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری ساقی ۴۴١١۴١١٨ / ساقی ۱ / علیرضا افتخاری ۴۴١١۴١١٩ / ساقی ۲ / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه ساقی علیرضا افتخاری: ساقیا چه غمگین چه تنها نشسته ام ساغری ز چشمت به من ده که خسته ام مشکنی دلم را که در خود شکسته ام ساغری از آن

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری گمشده

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری گمشده ۴۴١١۴١٠۶ / گمشده ۱ / علیرضا افتخاری ۴۴١١۴١٠٧ / گمشده ۲ / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه گمشده علیرضا افتخاری: شب بود و خسته بودم از زخمه ی جدایی بی تو نشسته بودم در سوک آشنایی پیغام خود سپردم تا آورد نسیمت خون شد دل از غم

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری حصار

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری حصار ۴۴١١۴١٠٨ / حصار ۱ / علیرضا افتخاری ۴۴١١۴١٠٩ / حصار ۲ / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه حصار علیرضا افتخاری: شب رفتن تو جان رود از تن من رسد تا به فلک ناله و شیون من غبارین شد از این غم گل سرخ دلم که شد بی

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری مولا

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری مولا ۴۴١١۴١١٢ / مولا / علیرضا افتخاری   بخشی از متن همین ترانه مولا علیرضا افتخاری: برخیز که عاشقان به شب راز کنند گرد در و بوم دوست پرواز کنند هر جا که بود دری به شب بربندند الا در دوست را که شب باز کنند یا مولا دلم تنگ

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری گلای اطلسی

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری گلای اطلسی ۴۴١١۴١٠۵ / گلای اطلسی / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه گلای اطلسی علیرضا افتخاری: من و زخم این زمستون که زده به من شبیخون من و باغ آرزوهام که گلی نچیدم از اون با تو بودن و نبودن مثل سیاه و سفیدن با تو بودن و

ادامه