کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری خزان گل نسرین

کد پیشواز ایرانسل علیرضا افتخاری خزان گل نسرین ۴۴١١۴١١٠ / خزان گل نسرین ۱ / علیرضا افتخاری   ۴۴١١۴١١١ / خزان گل نسرین ۲ / علیرضا افتخاری بخشی از متن همین ترانه خزان گل نسرین علیرضا افتخاری: ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺨﯿﺮ ﺍﯼ ﮔﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ

ادامه