کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا عصار بت ها

کد پیشواز ایرانسل علیرضا عصار بت ها  ٣٣١١٢٨۵٣ بت ها علیرضا عصار بخشی از متن همین ترانه بت ها علیرضا عصار: با سختی بت ها چه باید کرد با این تشتت ها چه باید کرد گیرم تفاوت ها نمایان شد با بی تفاوت ها چه باید کرد؟ با مردمی که سیل را هرسال بر گردن

ادامه