کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دخت پری وار

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دخت پری وار  ٣٣١٩٧۵١ / دخت پری وار / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه دخت پری وار علیرضا قربانی: آن دخت پری وار که ایران من است پیدا و نهان بر سر پیمان من است هم نیست ولی نهفته در جان من است هم هست ولی دور ز

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی سودای عاشقی

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی سودای عاشقی ٣٣١٩٧۵٠ / سودای عاشقی / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه سودای عاشقی علیرضا قربانی: سوختی جانم چه می سازی مرا بر سر افتادم چه می تازی مرا چون شدم پروانهٔ شمع رخت همچو شمعی چند بگدازی مرا سوختی جانم چه میسازی مرا بر سر افتادم چه

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی راز

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی راز ٣٣١٩٧۴۶ / راز / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه راز علیرضا قربانی: ای بی وفا ، راز دل بشنو ، از خموشی من ، این سکوت مرا ناشنیده مگیر ای آشنا ، چشم دل بگشا ، حال من بنگر ، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دلتنگ

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دلتنگ ٣٣١٩٧۴٧ / دلتنگ / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه دلتنگ علیرضا قربانی: دلتنگم آن چنان که اگر ببینمت به کام خواهم که جاودانه بمانم به دامنت شاید که جاودانه بمانی کنار من ای نازنین که هیچ وفا نیست با منت تو آسمان آبی و آرام روشنی من

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی صبح آزادی

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی صبح آزادی ٣٣١٩٧۴٨ / صبح آزادی / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه صبح آزادی علیرضا قربانی: من آن صبحم، من آن صبحم که ناگاهان چو آتش در شب افتادم بیا بیا، بیا بیا ای چشم روشن بین، که خورشیدی عجب زادم ز هر چاک که گریبانم چراغی تازه

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی عتاب یار

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی عتاب یار ٣٣١٩٧۴۴ / عتاب یار / علیرضا قربان بخشی از متن همین ترانه عتاب یار علیرضا قربانی: هر چه می‌خواهی بکن، بر من رواست بی نصیبم زان لب شیرین مکن بر من خسته، که رنجور توام گر نمی‌گویی دعا، نفرین مکن بی‌رخت جانا، دلم غمگین مکن رخ مگردان از

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی نگاه

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی نگاه ٣٣١٩٧۴۵ / نگاه / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه نگاه علیرضا قربانی: دوهزار چشم غمگین به دو چشمواره گشته به جهان جان رسیدم غزلم ترانه گشته تو روان به خواب شهری من از این خیال ترسان مگریز از خیالم مگریز رو مگردان می خواهم ت بمان ،

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دریای بی پایان

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دریای بی پایان ٣٣١٩٧۴١ / دریای بی پایان / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه دریای بی پایان علیرضا قربانی: به دریایی در افتادم که پایانش نمیبینم کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی دانم فراغم سخت می اید ولیکن صبر می بادید که گر بگریزم از سختی رفیق

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دوستت دارم

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی دوستت دارم ۳۳۱۹۷۴۳ / دوستت دارم/ علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه دوستت دارم علیرضا قربانی: به اندازه ی غم تورا دوست دارم ، تورا دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم باهم تورا دوست دارم ، تورا دوست دارم من از عهد آدم تورا دوست

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی پرده نشین

کد پیشواز ایرانسل علیرضا قربانی پرده نشین  ۳۳۱۹۷۴۰ / پرده نشین/ علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه پرده نشین علیرضا قربانی: اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست من از تو می نویسم و این کیمیا کم

ادامه