کد پیشواز ایرانسل ماکان بند پنجره

کد پیشواز ایرانسل ماکان بند پنجره ۳۳۱۱۲۲۱۳ پنجره ۱ ماکان بند ۳۳۱۱۲۲۱۴ پنجره ۲ ماکان بند ۳۳۱۱۲۲۱۵ پنجره ۳ ماکان بند بخشی از متن همین ترانه پنجره ماکان بند: پنجره باز بود دیدمت با اون دیدمت میرفتی دیدمت اسمتو میگفت دیدمت میخندیدی دیدمت شاد بودی دیدمت کاش کی نمیذاشتم باز اون پنجره رو میموندم از

ادامه

کد پیشواز ایرانسل ماکان بند پنجره

کد پیشواز ایرانسل ماکان بند پنجره ۳۳۱۱۲۲۱۳ پنجره ۱ ماکان بند ۳۳۱۱۲۲۱۴ پنجره ۲ ماکان بند ۳۳۱۱۲۲۱۵ پنجره ۳ ماکان بند بخشی از متن همین ترانه پنجره ماکان بند: پنجره باز بود دیدمت با اون دیدمت میرفتی دیدمت اسمتو میگفت دیدمت میخندیدی دیدمت شاد بودی دیدمت کاش کی نمیذاشتم باز اون پنجره رو میموندم از

ادامه