کد پیشواز ایرانسل محمد کریمخانی ای حرمت

کد پیشواز ایرانسل محمد کریمخانی ای حرمت ۹۲۱۵۹۴ ای حرمت استاد کریمخانی ۵۵۱۴۱۴۳ ای حرمت استاد علی محمد کریمخانی ۵۵۱۴۱۵۵ ای حرمت دکلمه استاد علی محمد کریمخانی   بخشی از متن همین ترانه ای حرمت محمد کریمخانی: آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حرمت ملجأ در ماندگان دور

ادامه