نقد و بررسی: آلبوم Dua Lipa، اولین آلبوم، دوآ لیپا، 2017