نقد و بررسی: U2، آلبوم Songs of Experience، چهاردهمین آلبوم استودیویی، دسامبر2017

مبهم و نا امیدکننده

انيسا رئوفي