مبهم و نا امیدکننده

در Songs of Experience، انگار U2 بین تاریخ خودش و موضوعات بحث‌برانگیز سال گیر کرده است و به همین خاطر بیش از هر چیز تقلیل‌یافته به‌نظر می‌رسد و برای اولین بار حرف خاصی برای گفتن ندارد.

ادامه