جون بائز

۶۰ سال آواز برای «جهانی بهتر»

رسانه نوا – جون بائز، همچون دیگرانی که در موسیقی فولک دهه شصت به بعد ظهور کردند، میراث قابل ارزیابی و درخوری دارد اما گاهی یک میراث غنی هم می‌تواند خود به‌جای دارایی باری بر گردۀ هنرمند باشد.

ادامه

نگاهی به آلبوم جدید پیمان خازنی؛

کهنگیِ معاصر در «همهمه‌ی کاشی‌ها»

رسانه نوا – «همهمه‌ی کاشی‌ها» آلبوم بی کلامی است که فروردین امسال به آهنگسازی پیمان خازنی منتشر شد. این آلبوم گفتگویی میان سنت و مدرنیته است که با شعر «بر سرمای درون» احمد شاملو آغاز و با «شهر دف» از رضا براهنی تمام می‌شود. برگ برنده این آلبوم ایده آن است.

ادامه