اردشیر کامکار

اردشیر کامکار نوازندهٔ کمانچه، قیچک و ویولن است. او از اعضای گروه کامکارها است. وی از کودکی، ویولن را نزد پدرش فرا گرفت. چندی بعد، وی به‌عنوان نوازندهٔ کمانچه و ویولن به عضویت ارکستر فرهنگ و هنر سنندج درآمد. او در ابتدا قطعات ویولن ابوالحسن صبا را با کمانچه اجرا می‌کرد. اردشیر کامکار، در سال ۱۳۵۹

ادامه