ترگل خلیقی

ترگل خلیقی متولد ۱۳۶۶ در تهران است. او فارغ التحصیل هنرستان موسیقی تهران در رشته نوازندگی تار و مدرک کارشناسی نوازندگی از دانشکده عالی موسیقی و در حال حاضر دانشجو کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر  میباشد. اساتید: محمود بهروز هوشنگ ظریف محسن نفر اجراهای مختلف به صورت تکنوازی و گروه نوازی در داخل و خارج

ادامه