حامد همایون

حامد همایون

سیدحامد محمودزاده معروف به حامد همایون خواننده موسیقی پاپ است.  نخستین کنسرت حامد همایون حامد همایون نخستین کنسرت خود را به نفع کودکان سرطانی در مؤسسه محک برگزار کرد. او که آثارش در سال ۱۳۹۴ با استقبال مخاطبان مواجه شد آهنگ برنامه صبحگاهی شبکه اول به نام فرمول ۱ را اجرا کرده است. همایون در

ادامه