داریوش فرضیایی

داریوش فرضیایی یا عمو پورنگ یکی از مجریان محبوب کودکان است.او با اجرای برنامه های شاد و جذاب برای کودکان از محبوبیت خاصی در بین کودکان برخوردار است. او همیشه سعی دارد با برنامه های شادی که برای بچه ها اجرا میکند لبخند را بر لبان آنها بنشاند. معرفی داریوش فرضیایی داریوش فرضیایی متولد ۱۳۵۲

ادامه