شهرام بزرگمهر

شهرام بزرگمهر دارای مدرک فوق لیسانس در رشته کایروپرکتیک و فرزند چهارم خانواده یک خانواده ٧ نفره و مجرّد است. سالها در رشته هاى ورزش قدرتى فعّالیت داشته و صاحب مقام هاییست. بعد از آن در سال ١٣٨٠ وارد موسیقى شده و اوّلین آلبوم خود در سال ١٣٨٣ با نام «دیوار شکسته» را وارد بازار

ادامه