علیرضا میرعلینقی

علیرضا میرعلینقی روزنامه‌نگار، پژوهشگر موسیقی و منتقد هنری است. میرعلینقی از دوران کودکی به موسیقی و پژوهش راجع به آن علاقه داشت. او چند سال را به یادگیری ویولن و سنتور و ردیف‌های موسیقی گذرانده‌است. او مدتی مسئول آرشیو مرکز موسیقی حوزه هنری بود و مدتی نیز سرپرستی گروه موسیقی دائرهالمعارف اسلامی را بر عهده

ادامه