علی انصاریان

علی انصاریان از پیشکسوتان پرسپولیس که بعد از پایان دوره ورزشی به سینما و موسیقی روی آورد و در این زمینه نیز موفق بوده است. او بعد از بازنشستگی فوتبالی خود فعالیتش را در سینما  ادامه داد و همچنین در زمینه موسیقی هم آهنگ هایی را به انتشار رسانده است. زندگینامه علی انصاریان علی انصاریان

ادامه