علی جعفری پویان

علی جعفری پویان در سال ۱۳۶۹ وارد هنرستان موسیقی تهران شد و فراگیری ویولن را با تشویق و نظر پدر و برادرش آغاز نمود. وی نوازندگی ویولن را نزد استادانی همچون ابراهیم لطفی، داوود فلاحتی، حسن ریاحی، غلامحسین فخیمی و بهروز وحیدی آذر آموخت و مبانی نظری موسیقی را از استادان محسن الهامیان، شریف لطفی، فرهاد

ادامه