لوریس چکناواریان

لوریس چکناواریان در سال ۱۳۱۶ در ایران متولد شد. وی پس از تحصیل ویولن و پیانو در هنرستان موسیقی تهران، به وین رفته و آهنگسازی را در موسسه موسیقی این شهر فرا گرفت. چندی بعد انتشارات دوبلینگر در وین برخی کارهای وی را منتشر ساخت. در فاصله سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲ به تدریس تئوری موسیقی

ادامه