مسعود جهانی

مسعود جهانی متولد ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ تنظیم کننده و خواننده است دانشجوی انصرافی دکترای داروسازی دانشگاه اصفهان است، اصلتا اهل تبریز می باشد او فرزند شهید است به همراه مهدی دارابی موسس گروه موسیقی هوروش بند می باشد. شروع فعالیت هنری از سن ۱۴ سالگی آموختن موسیقی را آغاز کردم. در سال ۸۵ وقتی ۱۹

ادامه